VEJLEDNING I BIAVL, 1884

Out of Stock

Description

A. (Alexander) Brun: Veiledning i Biavl efter Dzierzons Methode. Anden omarbejdede og forøgede Udgave

Andr. Fred. Høst & Søns Forlag, 1884. Samtidigt simpelt solidt halvlæder med titel i guld. 360 sider, med enkelte illustrationer i teksten. Rifter i titelbladet og i indermarginen på de første par sider, samt stempel på friblad foran fra “Statens Biavlsforsøg” og lidt pletter her og der. Alt i alt et acceptabelt, godt eksemplar af den sjældne originaludgave

A. Brun, Alexander Brun, 14.4.1814-18.11.1893, biavler, landmand. Født i Kbh. (Garn.), død på kommunehosp. sst., begravet i Humlebæk. B. tilbragte sin første ungdom på Krogerup ved Humlebæk som faderen ejede. Han studerede skovbrug i Danmark og Tyskland, tog 1837 forst- og landmålereksamen og var nogle år i statsskovvæsenets tjeneste; han uddannede sig derefter ved landvæsenet og gennemgik bl.a. et kursus på akademiet i Möglin; 1847 købte han hovedgården Palstrup som atter solgtes 1852. Han deltog i krigen 1848–50 som frivillig herregårdsskytte, udmærkede sig ved Fredericia, udnævntes til officer og blev såret ved Isted. 1855 opførte han landstedet Louisiana ved Humlebæk. Biavl, frugttrædyrkning og havebrug blev nu hans hovedinteresse. Fra barndommen havde han haft interesse for biavl og kastede sig senere med lidenskabelig iver over studiet heraf; han foretog flere studierejser, bl.a. til Dzierzon i Schlesien og baron v. Berlepsch i Thüringen, og arbejdede ihærdigt for at indføre de nye biavlsmetoder som han praktiserede på sin ejendom. Han holdt desuden foredrag og skrev artikler i dag- og ugeblade samt i almanakker og henledte herved danske biavleres opmærksomhed på de nye metoder. Af selvstændige skrifter kan nævnes Anviisning til Bieavl. 1860. 2. udgave der udkom under titlen Veiledning i Biavl, 1884, var for hele Norden et grundlæggende hovedværk om rationel biavl” “å et møde i Malmø 1861 stiftede B. foreningen Nordens Bivenner der havde til formål at fremme samarbejdet mellem biavlerne i de nordiske lande og 1862–64 udgav Nordisk Tidsskrift for Biavl. B. var præsident for foreningen. Det ihærdige arbejde for indførelse af rationelle principper i biavlen skaffede ham hædersnavnet “den nordiske biavls fader”. B. havde desuden levende interesse for havebrug og frugtavl; i sin store have med tilhørende planteskole samlede og prøvede han en del sorter af frugttræer og virkede for at de gode sorter blev udbredt i videre kredse. – B. var 1864–65 medlem af rigsrådet; han var en ildfuld natur med udpræget fædrelandskærlighed og levende interesse for tidens rørelser;” (Dansk Biografisk Leksikon)

VEJLEDNING I BIAVL, 1884