Pia Arke — TUPILAKOSAURUS: An Incomplete(able) Survey of Pia Arke’s Artistic Work and Research

Out of Stock

Udgivet af Kuratorisk Aktion Frederikke Hansen & Tone Olaf Nielsen. Copenhagen: Kuratorisk Aktion, 2012. Publisher’s yellow hardcover. 400 pages, with 270 color illustrations + DVD insert with four video works by Pia Arke. Some wear to cover, mainly back, else clean and fine copy
Contributors: Pia Arke, Lars Kiel Bertelsen, Tine Bryld, Erik Gant, Søren Jønsson Granat, Mirjam Joensen, Stefan Jonsson, Carsten Juhl, Anders Jørgensen, Mette Jørgensen, Inge Kleivan, Kuratorisk Aktion, Jan-Erik Lundström, Iben Mondrup, Sara Olsvig, Søren Bro Pold, Irit Rogoff, Mette Sandbye, Kirsten Thisted, Finn Thrane.

Description

TUPILAKOSAURUS: An Incomplete(able) Survey of Pia Arke’s Artistic Work and Research ¬– a comprehensive monograph on the seminal work of Greenlandic-Danish visual artist and thinker Pia Arke (1958-2007). The richly illustrated 400-page book constitutes the first survey in print of Pia Arke’s collected works, practice, and methodology. In essays and images, the book documents Arke’s lifelong artistic engagement with the silence that surrounds Denmark’s colonial presence in Greenland since 1721 and examines how she by unearthing the ‘little’ history of Greenland’s colonization managed to say something decisive about the much ‘bigger’ history of Western imperialism and the dynamics of today’s world order. Arke would devote her professional life to breaking this silence and to giving voices and visuals to the causes and effects of the Greenland-Denmark relation – and in a larger sense to the relation between the ‘West and the rest.’ Mimicking the movements of the explorer, the colonizer, the cartographer, and the ethnographer, she followed unacknowledged traces and forgotten poles of belonging between Denmark and Greenland. Investigating her field as an aesthetic material, she did this primarily with photography and text due to the central role played by both in colonial processes and by developing a unique form of practice-based research, with which she brought scientific material from public archives in direct contact with the personal keepsakes and memories of ordinary people. In retrospect, Arke’s practice unfolds as an artistic journey into “the colonial-historical, […] mapmaking, time, memory, space, silence, identity and myth in pictures of and from Greenland,” as she herself summarized her practice. Yet, neither the art community nor academic circles, let alone the public at large, seemed ready to fully embrace Arke’s topic and methodology during her lifetime, for which reason her work did not receive the broad recognition and dissemination it truly calls for. It is the purpose of this publication to remedy this by providing a comprehensive document from which the scopes and implications of her oeuvre and practice can be assessed. The book is divided into five parts. Part 1 documents the 2010 “TUPILAKOSAURUS” exhibition and the more than 100 works it displayed in art spaces and cultural history museums during its touring in Denmark, Greenland, and Sweden. Part 2 presents a vast selection of Arke’s notes, sketches, and correspondence from her own and various other archives. In Part 3, 19 different people from Arke’s professional and social networks contribute with texts on individual works and with essays offering different perspectives on her practice. Part 4 contextualizes the Greenland-Denmark relation and postcolonial practice in the Nordic region with essays by Arke and cultural critic Erik Gant. Finally, Part 5 contains a first attempt at a comprehensive Biography & Selected Exhibition History, Bibliography, and illustrated Catalogue Raisonné. In addition, the book contains a DVD presenting a selection of Arke’s individual and collaborative video works.
“TUPILAKOSAURUS: An Incomplete(able) Survey of Pia Arke’s Artistic Work and Research” – er en omfattende monografi om den grønlandsk-danske billedkunstner og tænker Pia Arke (1958-2007). Den 400-sider rigt illustrerede engelsk-sprogede bog udgør en første kortlægning af Pia Arkes samlede værk, praksis og metode i bogform. Bogen dokumenterer i essays og billeder Arkes livslange kunstneriske engagement med den tavshed, der omgiver båndene mellem Grønland og Danmark, og undersøger hvorledes Arke ved kunstnerisk at fremmane den ’lille’ dansk-grønlandske kolonihistorie fik sagt noget afgørende om den ’større’ historie om Vestens imperialisme og verdensordenen i dag. Arke helligede sit professionelle liv til at bryde denne tavshed og sætte ord og billeder på Grønland-Danmark relationens årsager og eftervirkninger – og i videre forstand Vestens relation til resten af verden. Som en anden opdagelsesrejsende, kolonialist, kartograf eller etnograf fulgte hun glemte spor og tilknytningspunkter mellem Danmark og Grønland. Hun undersøgte sit felt som æstetisk materiale – primært med fotografi og tekst grundet disse mediers centrale rolle i koloniseringsprocesser – og udviklede en enestående form for praksis-baseret forskning, der tillod hende at bringe videnskabeligt materiale fra offentlige arkiver i dialog med almindelige menneskers personlige erindringer og ejendele. Arke’s praksis fremstår i retrospekt som en vedvarende kunstnerisk udforskning af det “kolonihistoriske, kortlægningsmæssige, tid, erindring, rum, tavshed, identitet og myte i billederne af og fra Grønland”, som hun selv har beskrevet sin praksis. Skønt Arke nød anerkendelse i snævre kunstneriske og akademiske kredse, mens hun endnu levede, fik hendes værk dog aldrig den brede og internationale værdsættelse og udbredelse, som det fortjener. Det er denne bogs ærinde at råde bod på dette ved at stille et omfattende dokument til rådighed for videre undersøgelser af spændvidden og implikationerne af hendes oeuvre. Bogen udgøres af fem dele. Del 1 dokumenterer den retrospektive “TUPILAKOSAURUS” udstilling og de mere end 100 værker, der udgjorde den, da den blev vist i kunstinstitutioner og kulturhistoriske museer i København, Nuuk og Umeå. Del 2 præsenterer et stort udvalg af Arkes notater, skitser og korrespondance fra hendes eget og andre arkiver. I Del 3 bidrager 19 forskellige personer fra Arkes professionelle og sociale netværk med tekster om enkeltværker og med essays om hendes praksis. Del 4 kontekstualiserer Grønland-Danmark relationen og postkolonial praksis i den nordiske region med essays af Arke selv og kritiker Erik Gant. Endelig følger i Del 5 et første bud på en detaljeret Biografi & Udstillingshistorie, Bibliografi og illustreret Catalogue Raisonné. Bogen indeholder endvidere en DVD, der præsenterer et udvalg af Arkes individuelle og kollaborative videoværker”.

Pia Arke — TUPILAKOSAURUS: An Incomplete(able) Survey of Pia Arke’s Artistic Work and Research