MARTIN HEIDEGGER & EDUARDO CHILLIDA —Kunsten og rummet

Out of Stock

“I 1968 foreslog Erker-Galerie i St. Gallen i Schweiz filosoffen Martin Heidegger (1889-1976) at udføre et bogværk i samarbejde med billedhuggeren Eduardo Chillida (1924-2002). Heidegger indvilligede, og i foråret 1969 kunne Erker-Verlag udgive Die Kunst und der Raum. Til bogen skabte Chillida, udover omslaget, syv litografiske collager. Heideggers egenhændige håndskrevne tekst blev ligeledes trykt litografisk. Resultatet er en ualmindelig intens dialog mellem tekst og billede. Denne originaludgave er i dag uhyre sjælden og kostbar. Forlaget Wunderbuch har imidlertid fået rettighederne til at gengive dette klenodie. Kunsten og rummet indledes således med en faksimile af originalens litografiske værker af Chillida og Heideggers håndskrevne tekst. Oversættelsen af Heideggers tekst begynder med en dedikation han skrev til Chillida under deres arbejde. Herefter følger Heideggers tekst Kunsten og rummet. I den indledende dedikation skriver Heidegger: »De følgende overvejelser angår kunstens gåde, den gåde, som selve kunsten er. Fordringen på at have løst gåden ligger fjern. Opgaven består i at se gåden. Undertiden har vi stadig følelsen af, at der allerede længe er blevet gjort vold på det tingslige ved tingene og at tænkningen er på spil i denne voldsomhed, hvorfor man afsværger tænkningen, i stedet for at bestræbe sig på at gøre tænkningen mere tænkningen.”

Description

Forlaget Wunderbuch, 2011. Hardcover. 57 sider. Nyt eksemplar

MARTIN HEIDEGGER & EDUARDO CHILLIDA —Kunsten og rummet